Tools

  • Kontakt
  • Logga in/Registrera konto

Allmänna villkor

1. Inledning Dessa Allmänna Villkor gäller för avtal som ingås mellan Brandon AB (”BRANDON”), org.nr. 556447-0390, med adress Lindholmspiren 3B, Box 48030, 418 21 Göteborg och näringsidkare ”Beställaren” vid köp av varor via ATG e-shop.

2. Avtals ingående Vid beställningar via e-shopen ska ett avtal anses ingånget först när BRANDON via e-mail eller liknande har bekräftat köparens beställning, eller när BRANDON avskiljt belopp i enlighet med av Beställaren anvisad kortbetalning. För att få beställa via ATG e-shop måste beställaren vara över 18 år eller ha målsmans medgivande.

3. Leveransvillkor Se Leveransinformation 

4. Priser Välj att visa pris i SEK exkl. moms alternativt inkl. moms via menyn.

5. Reklamation Se Returpolicy 

6. Force majeure Skulle BRANDON vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är BRANDON fri från allt ansvar. 

7. Ansvarsbegräsning I fall av skadeståndsskyldighet för BRANDON ersätts endast direkt skada motsvarande maximalt det lägre av vad Beställaren betalat enligt detta avtal och tre basbelopp enligt lag (1962:382) om allmän försäkring.

8. Personuppgifter Se Integritetspolicy

9. Tryckfel BRANDON reserverar sig för tryckfel, fel i informationstext samt för fel i varuspecifikationer. Alla bilder ska endast ses som illustrativa och behöver inte återge produktens exakta utseende och beskaffenhet.

Populära taggar


kontor   mobiltillbehör   resa   V75   Vinnie