Tools

  • Kontakt
  • Logga in/Registrera konto

Om Brandon

Brandon är ett av Sveriges ledande företag inom merchandise. Vi designar, producerar och säljer, på våra kunders uppdrag, merchandise med målet att stärka kundens varumärke samt driva sund affärsverksamhet med socialt- och miljöansvar.

Brandons engagemang för miljö och socialt ansvar är integrerat i vårt ledningssystem ISO 9001.

Vi har en miljöpolicy samt ett välutvecklat samarbete med Swerea, en svensk forskargrupp för industriell förnyelse och hållbar utveckling, för att säkerställa medvetenheten om potentiella miljörisker. Produkter som produceras i enlighet med internationella standarder är en nödvändig förutsättning för alla våra leverantörer. Brandon är också registrerad medlem i flera organisationer för att ta miljöansvar.

Vår uppförandekod bygger på BSCI (Business for Social Compliance Initiative) och FN: s Global Compact´s 10 principer. Genom vårt medlemskap i BSCI är Brandon engagerad i att arbeta för uppföljningen av våra leverantörers förmåga att uppfylla vår uppförandekod. Regelbundna revisioner av fabriken hjälper oss att upptäcka och minimera negativa effekter på miljön och mänskliga rättigheter.

Som helhetsleverantör har Brandon både förmåga och beprövad erfarenhet att leverera etiskt upphandlade varor på lokal och global basis.

Populära taggar


kontor   mobiltillbehör   resa   V75   Vinnie